{tab=English}

Welcome to the Cameo ~ Pontcanna.

An exclusive members club comprising of bar, bistro and lounge all rolled into one. Recently refurbished to provide a welcoming, comfortable, sophisticated environment catering for professionals, couples and friends during the day, switching to a more vibrant mood at night.

Although we are a members club you do not have to be a member to enjoy the Cameo before 10pm. After 10pm members are permitted to bring along two guests or more if prior arrangements are made.

The cameo club offers the following benefits:

 • WiFi throughout
 • Versatile private lounge for dining, board meetings or parties
 • Fine wine, champagne & cocktails
 • Bistro available all day for breakfast, lunch, tapas and evening menus
 • The only 2am licensed venue outside Cardiff city centre

 

Opening Hours:

Monday to Wednesday: 08:30 – 00:00

Thursday – Saturday: 08:30 – 02:00

Sunday: 08:30 – 00:00

To become a member, please talk to a member of our staff or contact us

~

 

 

 

 

{/tabs}

 

{tab=Cymraeg}

Croeso i Glwb y Cameo.

Clwb egscliwsif i aelodau yn cynnwys bar, bistro a lolfa mewn un. Mae’r clwb wedi cael ei ailwampio yn ddiweddar i gynnig amgylchedd croesawgar, cyfforddus a soffi tigedig i weithwyr proffesiynol, cyplau a ffrindiau yn ystod y dydd gan newid i awyrgylch mwy bywiog yn ystod y nos. Gall aelodau’r clwb fanteisio ar y buddion canlynol:

 • WiFi drwyddi draw
 • Lolfa breifat gyda sgrin ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a chwaraeon
 • Lolfa breifat amlbwrpas ar gyfer bwyta, cyfarfodydd bwrdd neu bartïon
 • Gwin, champagne a choctels gwych
 • Bistro ar gael drwy’r dydd yn cynnig brecwast, cinio, tapas a bwyd nos
 • Disgownt i aelodau ar fwyd, diod a digwyddiadau arbennig
 • Yr unig dy trwyddedig tan 2 y bore tu allan i ganol y dre

I ymaelodi, siaradwch ag aelod o staff neu cysylltwch â ni ar y manylion drosodd.

Stay Updated

The Cameo Club is always looking for ways to keep it’s members happy. For up to date information please fill in the form below.

Your Full Name:

 

Leave a Comment